Antivirus till mobilen

Smartphone-viruset har blivit ett stort problem för smartphone-användare världen över. Smartphone-viruset rapporteras infektera enheter och få dem att gå långsamt

Även om smartphonevirus har funnits tidigare blir deras närvaro på smartphones allt vanligare i dag. Uppgifter som samlats in från olika smartphone-relaterade webbplatser tyder på att förekomsten av smartphonevirus till och med kan öka. Det finns många anledningar till varför detta kan ske, till exempel ökad användning av smarttelefoner, brist på kunskap om hur man undviker smarttelefonvirus och andra.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad ett smartphonevirus är och dess effekter på smartphones i synnerhet. Den ger också några tips om hur man kan undvika att bli smittad av ett smartphonevirus .

Behövs ett antivirusskydd till mobilen?

Ja, det är viktigt att ha ett antivirusskydd till mobilen. Smartphone virus har ökat lavinartat och kan ha katastrofala konsekvenser om de cyberkriminella får tag i din identitet, bank ID etc.

Läs mer om de olika antivirus programmet som existerar. Tryck här om du har en iPhone, Tryck här om du har en Android.

Hur tar man bort virus från mobilen

Ta bort virus med hjälp av en antivirusprogram. Använd den inbyggda virusscannern i Appen. Appen kommer att lokalisera viruset, isolera viruset och slutligen ta bort det.

Vad är ett "smartphone virus"?

Ett smartphone-virus är ett program eller en programvara som infekterar smartphone-enheter med avsikt att skada eller störa den normala smartphonedriften. Det kan till och med leda till att smartphone-enheterna inte fungerar som de ska. Smartphonevirus kan också använda din smartphone-enhet för att skicka skräppost, skapa falska inlägg på konton i sociala medier och potentiellt stjäla viktig information som finns lagrad i din smartphone-enhet, t.ex. kreditkortsnummer och lösenord (se referens 3).

Du kanske undrar hur smartphonevirus fungerar. Ett sätt för smartphonevirus att infektera smartphone-enheter är genom en metod som kallas “spoofing” Spoofing innebär att man ändrar vissa data som överförs mellan två parter så att den ena parten i slutändan får falsk information. Vid spoofing av smarttelefoner ändrar virus i smarttelefoner data från smarttelefoner och överför dem till en intet ont anande smarttelefonanvändare (se referens 2).

Det vanligaste sättet för smartphonevirus att infektera smartphone-enheter är när bärare av smartphonevirus laddar ner appar från Internet eller klickar på länkar som leder till webbplatser med smartphonevirus-infekterat innehåll. En annan anledning till att smartphonevirus har blivit ett stort problem är att smartphones används på många områden i dagens samhälle. En eventuell förlust av tjänster på grund av infektion av ett smartphonavirus får därför konsekvenser inte bara för ägaren av enheten utan även för andra personer som är beroende av att smarttelefoner fungerar

Vilka effekter har ett smartphone-virus?

Ett smartphone-virus kan vara mycket destruktivt. Det kan leda till att smartphone-enheter fungerar dåligt och kan till och med göra dem obrukbara. Smartphonevirus är också kända för att de kan sänka prestandan på smartphones

Hur undviker man att drabbas av ett smartphone-virus?

– Var försiktig med var du laddar ner appar från, eftersom vissa webbplatser kan innehålla innehåll som är infekterat med smartphonevirus.

– När du surfar på internet med din smartphone-enhet ska du vara försiktig med att klicka på länkar som leder till okända eller misstänkta webbplatser. Om misstänkta meddelanden visas när du surfar på webbplatser och det verkar som om du omdirigeras till en annan webbplats, stäng dessutom webbläsaren omedelbart (se referens 3).

– Uppdatera din smartphone-enhet regelbundet så att smartphone-virus inte har möjlighet att infektera din smartphone (se referens 5).

– Var försiktig med vilka appar du laddar ner. Ladda endast ner smartphoneappar från legitima appbutiker för smartphones och webbplatser för smartphones, t.ex. Apple App Store eller Google Play.

– Använd om möjligt din smartphone-enhet endast för officiella finansiella transaktioner (t.ex. för att göra inköp online). Använd annars en dator i stället för en smartphone-enhet för att genomföra dessa typer av transaktioner